NT NGEMCM
gemeenschappelijk deel​ gemeenschappelijk deel​ gemeenschappelijk deel​   gemeenschappelijk deel​
​Nederlands ​Nederlands Nederlands Nederlands
​Engels ​Engels Engels Engels
​Duits/Frans (Latijn/Grieks) ​Duits/Frans (Latijn/Grieks) ​Duits/Frans (Latijn/Grieks) ​Duits/Frans (Latijn/Grieks)
​Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer Maatschappijleer
​Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding Lichamelijke opvoeding
​CKV (KCV) CKV (KCV) CKV (KCV) CKV (KCV)
​LEVO LEVO LEVO LEVO
​LOB ​LOB ​LOB ​LOB
​Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk
profielvakken profielvakken profielvakken profielvakken
​Wiskunde B ​Biologie ​Wiskunde A ​Wiskunde C
​Natuurkunde ​Scheikunde ​Economie ​Geschiedenis
​Scheikunde ​Geschiedenis ​Aardrijkskunde
​Wiskunde D ​Kunst
profielvakken
1 keuze van onderstaande
profielvakken
1 keuze van onderstaande
​Wiskunde A + Aardrijkskunde ​Management & Organisatie
​Wiskunde B + Natuurkunde ​Aardrijkskunde
​Wiskunde A + Natuurkunde
vrije keuze
1 keuze van onderstaande
vrije keuze
1 keuze van onderstaande
vrije keuze
1 keuze van onderstaande
vrije keuze
1 keuze van onderstaande
Biologie Duits ​Duits Duits
Economie Frans Frans Frans
Management & Organisatie Economie ​Aardrijkskunde Economie
​Management & Organisatie ​Kunst ​Management & Organisatie
​Management & Organisatie
​ tussen haakjes: vakken voor gymnasium