Decanaat klas 3

In klas 3 maken de leerlingen een keuze voor de richting die ze volgend schooljaar volgen. Tijdens de keuzelessen in klas 3 werken we met de methode Qompas. Je probeert niet alleen op een rijtje te zetten welke interesses je hebt, maar ook ga je uitzoeken waar je goed in bent. Dit doe je door zelfonderzoek en door gesprekken met je ouders, vrienden en docenten. De tests in Qompas helpen hierbij. Verder is het belangrijk om alvast vooruit te kijken naar beroepen en bijbehorende opleidingen. Je kunt opzoeken naar welke opleiding je kunt met een bepaald profiel. In februari zijn er twee grote hbo- en een wo-voorlichtingsavonden.

Na de ouderinformatieavond in januari maak je eerst een voorlopige keuze. Na de adviesvergaderingen in februari krijg je van al je docenten te horen hoe zij jouw mogelijkheden voor hun vak in de bovenbouw inschatten. De definitieve keuze maak je eind maart begin april.

Er wordt voordat de school akkoord gaat met je definitieve keuze, ook gekeken naar de scores voor de beoogde profielvakken. Zie voor de regelgeving het informatieboekje.

Profielen

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs heet ' de tweede fase'. Vanaf klas 4 verandert er veel in het vakkenpakket en in de manier waarop de lessen aangeboden worden. Je hebt niet meer allemaal dezelfde vakken als de andere leerlingen in de klas. Een aantal vakken heb je wel gezamenlijk, zoals Engels en Nederlands. Je kiest een profiel (CM, EM, NG of NT) met een aantal bijbehorende vakken. Daarbinnen kan soms nog een vak of combinatie gekozen worden.
Op het vwo bij de profielen NG en EM en op de havo bij het profiel EM.
Verder is er nog een vrije keuze uit een aantal vakken die aangeboden worden bij een profiel. Je kunt hiermee je vakkenpakket verbreden (economie in het NT profiel) of verdiepen (biologie bij NT op het vwo). Er zijn veel keuzemogelijkheden. Het kan voorkomen dat een vak in de vrije ruimte te weinig gekozen wordt om ingeroosterd te worden, daarom moet je ook een reservekeus opgeven.
Als je een extra vak wilt doen bovenop het verplichte aantal, kan dit alleen zonder roostergarantie.

De vakken

Om je te helpen bij het kiezen, hebben we aan de docenten die in de tweede fase lesgeven gevraagd te vertellen wat hun vak inhoudt. In de lessen wordt hieraan dus aandacht besteed. Je krijgt ook een informatieboekje over de profielvakken, de vakken in de vrije ruimte en de vooropleidingseisen bij het vervolgonderwijs.

Bekijk hier de profielvakken in de bovenbouw HAVO.
Bekijk hier de profielvakken in de bovenbouw VWO.

De definitieve keuze

In de keuzelessen zal je gevraagd worden om, voordat je in april je definitieve keuze invult, een voorlopige keuze op te geven. Met het computerprogramma Zermelo vul je zelf thuis of  in de mediatheek je profiel en keuzevakken in. De definitieve keuze moet door de ouders ondertekend worden. De mogelijkheden voor het rooster worden onderzocht. Dit betekent dat de keuze niet meer kan worden veranderd. Als je eenmaal begonnen bent in klas vier, kan het vakkenpakket niet meer gewijzigd worden. Zorg dus dat je precies weet wat de keuzevakken inhouden!

  Qompas-profielkeuze

 • Wat houdt Qompas-profielkeuze in en wat is mijn rol als ouder/verzorger?

  Uw kind gaat dit jaar werken met Qompas ProfielKeuze.
  Dit is een moderne lesmethodes voor de keuzebegeleiding op havo en vwo. Het is een online programma dat qua opbouw en vormgeving nauw aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Het programma bevat uitgebreide en actuele informatie over profielen, beroepen en opleidingen.
  Zo vinden de leerlingen op Qompas ProfielKeuze onder andere gedetailleerde informatie over de profielen en vakken in de Tweede Fase.
  De leerlingen doorlopen het programma zelfstandig via een gestructureerd en persoonlijk stappenplan, waarbij ze zich oriënteren door middel van tests, vragenlijsten en opdrachten en maken tenslotte een weloverwogen keuze voor een profiel.
 • Hoe lang is mijn kind met Qompas ProfielKeuze bezig?

  Qompas ProfielKeuze wordt ingezet in de 3e klas. Er worden acht stappen op de computer doorlopen, aangevuld met andere opdrachten die helpen de profielkeuze te maken.
  De lessenserie start rond de herfstvakantie met twee lessen door de decaan, daarna wordt er een aantal malen verder gewerkt in de mentorlessen en kan de leerling thuis (of in de mediatheek op school) zelfstandig verder werken aan de lessenserie.
  Wanneer moet mijn kind de definitieve profielkeuze of studiekeuze inleveren?
  De voorlopige keuze is gepland voor februari en de definitieve keuze voor eind maart.
 • Kan mijn kind ook thuis werken aan het stappenplan?

  Ja dat kan uitstekend.
 • Kan ik zelf de informatie bekijken van Qompas?

  Ja, u kunt gaan naar www.qompas.nl en doorklikken naar Qompas ProfielKeuze of Qompas Studeren en daar de informatie bekijken. Bij de onderdelen 'Test jezelf' en 'Mijn dossier' heeft u geen toegang. Deze onderdelen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen die een code van de mentor/decaan hebben ontvangen.
  Als u het opgebouwde dossier of de testresultaten van uw kind wilt inzien, kunt u uw kind vragen in te loggen, zodat u met hem/haar kunt meekijken.
 • Welke actieve rol heb ik als ouder/verzorger?

  U kunt op een aantal manieren betrokken zijn bij de stappen die uw kind doorloopt op Qompas:
  1. Invullen van de competentietest:
   Qompas ProfielKeuze en Qompas Studeren bevatten een competentietest. U kunt uitgenodigd worden de competentietest over uw kind te maken. Dat kan alleen als uw zoon of dochter zélf vanuit Qompas een uitnodiging per e-mail aan u verstuurt. De uitnodiging bevat een link waarmee u de competentietest kunt starten. Nadat u de vragen beantwoord heeft, ontvangt uw zoon/dochter een bericht dat u de test heeft afgerond. Bent u benieuwd naar de verschillen tussen de resultaten van uw kind en uzelf, vraag dan of uw zoon/dochter inlogt en bekijk de resultaten van de test. Het bespreken van de resultaten geeft uw kind vaak weer nieuwe inzichten.
  2. Vragen naar de voortgang van het stappenplan.
   U kunt uw kind uiteraard regelmatig vragen naar de vorderingen binnen Qompas en wat ze vinden van bijvoorbeeld de testresultaten. Het kan heel stimulerend werken als u als ouder/verzorger met hen meedenkt over bepaalde opdrachten binnen Qompas.
  3. Het maken van een opdracht over uw kind.
   Qompas ProfielKeuze: Uw kind kan u vragen groepsopdracht 9 te maken op bladzijde 77 van de lesbrief. Dit gebeurt vaak in opdracht van de mentor of decaan.
   Deze opdracht kan in de lesbrief of online ingevuld worden. Als u de opdracht online wilt invullen, moet uw kind wel eerst even voor u inloggen. De opdracht staat bij de icoon 'Mijn dossier' op het tabblad Groepsopdrachten.