​Internationalisering

In een wereld waarin Europese landen steeds nauwer met elkaar samenwerken, is het kennismaken met andere landen en culturen op jonge leeftijd een must! Nederland is immers onderdeel van een zich meer en meer ontwikkelend en expanderend Europa. Grensoverschrijdend samenwerken en van en met elkaar leren neemt nog steeds toe, evenals de economische wederzijdse afhankelijkheid en concurrentie. De schaalvergroting die optreedt, biedt kansen op de Europese arbeidsmarkt. Zeker als we meer kennis hebben van elkaars cultuur en sociaal-economische situatie.

De huidige generatie scholieren vormt de Europese burger van morgen. Studeren in het buitenland met behoud van studiefinanciering is goed mogelijk. Banen op hbo en universitair niveau krijgen meer en meer een Europees karakter en concurrentie op Europees niveau.  Dit zijn voor het Pascal College redenen om onze leerlingen -met gebruik van Europese subsidies- ervaringen te geven die ondersteunend kunnen zijn om een maatschappelijk betrokken Europees burger te kunnen worden.

internationalisering1Uitwisselingsprogramma

Het Pascal College organiseert uitwisselingsprogramma's met o.a. scholen uit Madrid, Sevilla en Venetië.
Leerlingen uit die landen ontvangen en bezoeken elkaar thuis. Ze maken kennis met elkaars gebruiken, laten elkaar hun steden en bezienswaardigheden zien en gaan bovenal een onvergetelijke tijd tegemoet waarin het maken van plezier en het sluiten van vriendschap de boventoon voeren!

Dat we scholen in steden als Madrid, Sevilla en Venetië bereid hebben gevonden om met ons uit te wisselen, maakt van het Pascal College een bevoorrechte school. Niet alleen de kennismaking met de Spaanse en Italiaanse leerlingen, maar ook het bezoeken van drie topsteden, maakt de uitwisselingen tot een unieke ervaring.
 
 

internationalisering3

Hoe gaan we te werk:

 • De uitwisselingen zijn bestemd voor alle leerlingen van 5 vwo.
 • Na een uitgebreide beschrijving van de reis die wordt aangeboden, kunnen leerlingen zich inschrijven voor de verschillende steden.
 • Op basis van de plaatsen die we hebben, delen we de leerlingen zoveel mogelijk naar hun wensen in.
 • Door middel van uitwisseling van informatie van beide scholen, worden leerlingen aan elkaar gekoppeld.
 • Vanaf dat moment hebben de leerlingen met elkaar contact via sociale media (facebook, mail e.d.).
 • De uitwisseling vindt plaats in twee weken, verspreid over het hele jaar.

Inhoud:

 • Het programma van de uitwisseling is cultuur-historisch van aard. Op basis van het project werken we in beide landen aan allerlei opdrachten die met het thema te maken hebben.
  Zo werken we met de Spaanse groep aan het project "Gedeeld historisch verleden" en onderzoeken we visie op onze gedeelde geschiedenis ten tijde van de 80-jarige oorlog.
  Leerlingen wonen lessen bij op elkaars school en nemen deel aan interessante excursies.
 • Het programma is erop gericht om leerlingen ook van elkaar te laten leren. Van binnenuit maken ze zich de cultuur eigen van het land van hun partner. Ze eten met elkaar, slapen onder één dak en maken kennis met de ouders en de vrienden van hun partner. Ze communiceren met elkaar in het Engels.

internationalisering2