10-11-2016

Op woensdag 2 november mochten leerlingen van verschillende Zaanse scholen met elkaar in debat in de raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester Faber organiseerde dit debat ter gelegenheid van haar afscheid.

Na een korte toespraak door de burgemeester gingen de leerlingen in drie groepen uiteen om zich voor te bereiden op het debat. Tijdens de voorbereiding werden de leerlingen begeleid door diverse raadsleden, en schoof burgemeester Faber even bij de verschillende groepen aan om wat tips te geven. Onze leerlingen waren goed voorbereid en deden enthousiast mee.
Uit iedere groep werden twee voorzitters gekozen die de argumenten voor en tegen de stellingen mochten geven, dit was natuurlijk erg spannend, want wie wil dat nou niet? Jayden en Anwar uit klas 2D waren de gelukkigen die ook het woord mochten voeren.

Om exact 11.45 uur namen alle leerlingen plaats in de raadzaal. Er werd eerst even geoefend, omdat je op twee schermen in beeld komt als je mag spreken en je de microfoon aanzet. Het was voor veel leerlingen natuurlijk erg grappig, maar ook een beetje gek om jezelf zo groot in beeld te zien. In drie ronden werden vervolgens de volgende drie stellingen behandeld:

1. Kinderen van 12 jaar en ouder mogen niet in een speeltuin hangen.
2. Er moet een kindergemeenteraad komen in Zaanstad, met een kinderburgemeester.
3. Vuurwerk mag niet meer worden verkocht in Zaanstad, de gemeente zorgt jaarlijks voor een groot vuurwerk.

Er werden bij alle stellingen goede argumenten voor en tegen gegeven en de burgemeester was zeer onder de indruk van het niveau van de deelnemende leerlingen. Na een half uur verhit debatteren, ging de zij in beraad om het winnende team aan te wijzen. Uiteindelijk was het team van Jayden het sterkst, want dat kwam met de term handhaafbaarheid in het debat over de speeltuinen. Dit vond de burgemeester een zeer sterk argument, want het is natuurlijk zeer moeilijk te handhaven om alle kinderen van 12 jaar en ouder uit speeltuinen te houden!

Na afloop mochten alle leerlingen met de burgemeester op de foto, maar wat ze het allerleukst vonden, was toch wel het debatteren zelf! Wie weet dat er in de toekomst nog meer van dit soort debatten gehouden worden, want volgens burgemeester Faber deden onze leerlingen niet onder voor de raadsleden!

20161115 debat06

20161115 debat01

20161115 debat02

20161115 debat03

20161115 debat04

20161115 debat05