21-12-2017

Mede namens alle medewerkers van Pascal College wens ik u een mooie en gezegende Kerst en een heel voorspoedig en gezond 2018.

Met dit laatste schrijven in 2017 neem ik ook afscheid als rector van de school en daarmee van u als ouder(s), lezer(s). Na ruim 8 jaar verbonden te zijn geweest aan de school is het tijd voor iets anders.
Ik dank u zeer voor uw vertrouwen en uw betrokkenheid.

Pascal College ontwikkelt zich snel en heeft mooie, bovengemiddelde, onderwijskundige resultaten. Er is onderwijskundig ondernemerschap; extra vakken (waaronder Spaans), de businessschool (havo) een (vakoverstijgende)Internationale stroom, de mogelijkheid extra taalcertificaten (Frans en Duits) te halen, Cambridge Engels en in augustus wordt gestart met tweetalig onderwijs vanaf leerjaar 1(Engels).
Als gevolg van dit alles, mede mogelijk gemaakt door grote inzet en betrokkenheid van alle medewerkers, groeit het leerlingenaantal.

Tijd nu voor mij om het stokje over te dragen, zodat met de kennis, creativiteit, energie en het leiderschap van de nieuwe rector de school en medewerkers een volgende stap kunnen zetten; het nog beter willen doen in het belang van onze leerlingen.

Vanaf januari 2018 zal Mevrouw Ellen Veenker-Aalbers de rector zal zijn van onze heerlijke school. Ik ben ervan overtuigd dat zij de school verder kan helpen in haar ontwikkeling en wens haar graag veel succes en tenminste zo een mooie tijd als ik heb mogen hebben.

Het ga u allen goed !

Met vriendelijke groet,

Roel de Mink
Rector Pascal College 2009-2017