25-01-2018

Zaandam -  Komend schooljaar start het Pascal College met een tweetalig vwo. Leerlingen volgen de helft van de lessen in het Engels en hebben extra aandacht voor internationale onderwerpen. Ze hebben de mogelijkheid om meer uit hun vwo-diploma te halen en krijgen een voorsprong op de internationale opleidings- en arbeidsmarkt.
 
Komend schooljaar biedt het Pascal College op het vwo het tweetalig atheneum, het tweetalig gymnasium of het regulier atheneum aan. Bij tweetalig onderwijs volgen leerlingen de helft van de lessen in het Engels. Coördinator TTO Roeland Dijkema: “In het begin is het even wennen, maar het gebruik van het Engels tijdens de lessen wordt spelenderwijs opgebouwd. Het startniveau van leerlingen maakt daarbij niet uit, dus iedereen kan instromen.”
 
Tweetalig onderwijs sluit aan bij het internationaal georiënteerde Pascal College. De lessen in het atheneum en het gymnasium zijn nu al zo ingericht dat leerlingen naast het reguliere lesprogramma communiceren met leerlingen uit andere landen en vanuit een internationaal perspectief aan vakoverstijgende projecten werken. Leerlingen bouwen tijdens hun schoolcarrière aan een 'Plusdocument' waarin ze extra taaldiploma's voor Frans, Duits en Engels kunnen verzamelen.
 
Met tweetalig onderwijs krijgen leerlingen de gelegenheid te excelleren en worden ze voorbereid op vervolgstudies. Heel veel studies zijn geheel of gedeeltelijk in het Engels en ook in het bedrijfsleven krijgen leerlingen veel te maken met de Engelse taal. Verder blijkt uit onderzoek dat het aanleren van een extra taal op jonge leeftijd niet ten koste  gaat van het Nederlands. Na drie jaar tweetalig onderwijs hebben leerlingen wél een grote voorsprong in de Engelse taal ten opzichte van leerlingen die regulier onderwijs hebben gevolgd.
 
Tijdens de open avond op 29 januari kunnen leerlingen uit groep 8 kennismaken met tweetalig onderwijs op het atheneum en het gymnasium van het Pascal College. Ook is er op 5 februari een voorlichtingsavond TTO op het Pascal College.