20-08-2014
 

Het nieuwe schooljaar is van start gegaan. De zomervakantie is ineens voorbij. Deze week ontving iedereen zijn boeken en het lesrooster. Nu is het weer wennen en een ritme creëren, kennismaken met docenten en (mede)leerlingen, wennen aan elkaar, wennen aan lestijden, leren omgaan met de regels, het zoeken van je kluisje, je weg vinden om bij een lokaal te komen. Oh ja.. weer huiswerk maken en in Magister kijken.

Een heel hartelijk welkom in het bijzonder aan alle leerlingen die – vooral in klas 1 natuurlijk- voor het eerst naar Pascal College komen. Voor de nieuwe lichting brugklassers is er daarom deze week een apart introductie-/kennismakingsprogramma.

We starten met een bijzonder schooljaar waarin op 23 oktober a.s. onze verbouwde en verruimde school opnieuw en officieel zal worden geopend. Ondertussen zijn er nog steeds, maar in afnemende intensiteit, wat bouwactiviteiten, wordt er her en der nog geschilderd en wordt ons sportveld naast de school opnieuw ingericht.

Graag maken we er samen weer een goed, succesvol en veilig schooljaar van.

Mede namens alle docenten, ondersteunende diensten en schoolleiding wens ik alle leerlingen en zeker alle examenkandidaten een heel succesvol schooljaar toe.

Roel de Mink, rector