06-01-2015
 
150106 kerstspel1
 

De laatste dag voor de vakantie is er een kerstvoorstelling gespeeld in de aula.
Nadat we ons twee jaar moesten behelpen in de noodbouw, zijn we blij weer over een echt podium te beschikken. Een grote groep leerlingen heeft vanaf de herfstvakantie iedere week gerepeteerd en decorstukken gemaakt. Het spel was geschreven en geregisseerd door Rick Nanne van de Theatermijn . De muziek werd begeleid door onze muziekdocent, Loïs Koomen. Peter de Bruijne had de decorgroep onder zijn hoede.

De voorstelling was geïnspireerd op het volgende gegeven:
Soldaten mogen, wanneer ze op missie zijn, niet spreken over Kerst. Het zou ze sentimenteel maken, waardoor ze niet goed functioneren als soldaat.
Dit deed ons beseffen dat er nog veel meer situaties zijn in de wereld waarin er niet aan Kerst gedacht kan of mag worden. Het bracht ons tot de vraag: kun je Kerst nog wel vieren met alle nare dingen die in de wereld gebeuren?
Het verhaal gebruikte het nieuws van de afgelopen maanden om te vertellen hoe het zou kunnen gebeuren dat Kerst langzaam uit de wereld verdwijnt. We volgden de weervrouw van het journaal die -vlak voordat ze het weer moet presenteren- geconfronteerd werd met al het slechte nieuws. Ze kreeg hierdoor een soort zenuwinzinking en kwam in een droom terecht waarin ze er getuige van was hoe Kerst voorgoed dreigde te verdwijnen.

Zo werd de kerstboodschap op een actuele indringende manier uitgebeeld. De vertoonde nieuwsfilmpjes waren herkenbaar en plaatsten de spelers in de rauwe werkelijkheid. Uiteindelijk was het goede nieuws: Kerst is uiteindelijk niet uit te bannen!

Omdat er een hechte groep is ontstaan hebben we het plan om meer met theater te doen in school. Plannen daarvoor moeten we nog uitwerken, maar opgeven kan bij een van de begeleiders.

150106 kerstspel2