13-01-2015
 

Profielwerkstukkendag vwo dinsdag 16 december 2014

Op dinsdag 16 december, de dag na de profielwerkstukkendag van de havo, was het de beurt aan de vwo-leerlingen om hun profielwerkstuk te presenteren. Op deze dag konden ze eindelijk aan hun medeleerlingen, familie en vrienden laten zien waar ze al die maanden zo hard aan gewerkt hadden.
Er waren tijdens deze dag twee prijzen te verdienen: de vakjuryprijs en de publieksprijs. De prijs van de vakjury, die bestond uit meneer Leurink, mevrouw Eelkema en meneer De Bode, kon alleen gewonnen worden door de leerlingen die van te voren door hun docenten genomineerd waren. Dit waren de volgende leerlingen:

  1. Rachel Knibbe, Van kunst tot belegging. Begeleid door meneer De Jong en mevrouw Langeraar.
  2. Puk de Brouwer en Eline van den Berg, Zouten plantjes? Begeleid door meneer Koolstra.
  3. Fee de Ruiter, Wagner: scheiding der geesten. Begeleid door mevrouw Langeraar.
  4. Astrid Wijma en Loïs Wattimena, Vind ik leuk. Begeleid door meneer De Jong.
  5. Sajanuka Ampalavanar, Help! Ik slaag (niet). Begeleid door mevrouw Melker.
  6. Karim Bousnina, Anti-microbiële peptiden. Een alternatief voor antibiotica? Begeleid door mevrouw Moerli.
  7. Ranusha Rampal en Leanne Goossen, Een nieuwe Koude Oorlog? Begeleid door meneer Selie.
  8. Maxime Abbenhues en Danique Hooyschuur, Nederlands-Indië. Een gemanipuleerde geschiedenis. Begeleid door meneer Selie.
  9. Chantal Priester en Niels Hagen, The Heartbeat. Begeleid door meneer Kroes.
150113 pwsvwo
 

De vakprijs ging naar Puk de Brouwer en Eline van den Berg. De jury was van hun experimentele onderzoek onder de indruk. Het was de leerlingen gelukt een onderzoek te doen naar de mate waarin planten zouten kunnen verdragen. De actualiteit van het onderzoek raakte daarmee aan veel mondiale thema’s: voedselvoorziening en overbevolking; verzilting, zeespiegelstijging en klimaatverandering. Eervolle vermeldingen waren er voor Karim Bousnina, Maxime Abbenhues & Danique Hooyschuur en Chantal Priester & Niels Hagen.

Daarnaast werd er een publieksprijs uitgereikt. Om de winnaar van deze prijs te bepalen, werd het aanwezige publiek opgeroepen door middel van een stembriefje hun favoriete presentatie door te geven. Het was erg spannend: het verschil tussen de nummers één en drie was slechts vier stemmen. Uiteindelijk gingen Chantal Priester en Niels Hagen er met de publieksprijs van door. Tweede waren Maxime Abbenhues en Danique Hooyschuur en als derde eindigde Marije Tel met haar presentatie over het zelfbeeld van leerlingen op verschillende leerniveaus.
Het was een geslaagde dag!