22-01-2015
 
150122 eco1
 

Het gastcollege dat prof. dr. Herman van de Werfhorst, hoogleraar sociologie aan de UvA, op 21 januari verzorgde, is bijgewoond door zo’n 150 leerlingen economie en m&o.
Zijn gastcollege ging voornamelijk over de inkomensverdeling in Europa in het algemeen en van Nederland in het bijzonder. Hij ging in op de recente onderzoeken van Thomas Piketty en op vraagstukken van inkomens- en vermogensongelijkheid en het verband met geluksbeleving, deelname aan de maatschappij en vertrouwen in politiek en staat.

 150122 eco2