06-10-2015
 
Kamerlid Barbara Visser te gast op het Pascal College
 
151006 barbara01
 

Tweede Kamerlid Barbara Visser heeft op het Pascal College een gastcollege gegeven aan leerlingen van het vwo. De toenemende stroom vluchtelingen in Nederland was één van de belangrijkste onderwerpen en zorgde ervoor dat de leerlingen op het puntje van hun stoel zaten. Het bezoek was een verdieping bij het vak aardrijkskunde en prikkelende voorbereiding op de internationalisering in vwo 5.

Barbara Visser, een oud-leerling van het Pascal College en nu Tweede Kamerlid voor de VVD, heeft in het gastcollege nadrukkelijk de interactie met de leerlingen gezocht. De leerlingen waren daarbij zichtbaar geraakt door haar persoonlijke levensverhaal. Ook heeft zij vragen over superprovincies en over de ruimtelijke ordening op Europees niveau beantwoord. Natuurlijk werden de opvang van vluchtelingen naast het Pascal College en haar visie op de toenemende migratie besproken. Barbara Visser: ‘Het migrantenprobleem is echt een Europees probleem dat Europees moet worden opgelost. Als er geen Europese oplossing komt, dan komt de Europese eenheid in gevaar’.

In de lessen aardrijkskunde is de afgelopen weken veel aandacht geschonken aan de voorbereiding van het gastcollege. Docent Arie de Jong die Barbara Visser zelf ook in de les heeft gehad, kijkt terug op een geslaagd gastcollege: ‘Wij hebben een unieke mogelijkheid gehad om met een Tweede Kamerlid over actuele thema’s te spreken en daardoor had dit gastcollege voor aardrijkskunde echt meerwaarde. Het is belangrijk dat we leerlingen nieuwsgierig en leergierig maken’.

151006 barbara02