23-11-2015

Het Pascal College heeft een lesruimte beschikbaar gesteld om aan jonge mensen uit de noodopvang in het (Veld)park Nederlandse les te geven. Nu door vrijwilligers (via de Noorderkerk) en straks door docenten van het ROC. Naar verwachting zullen zij tot de Kerst van dit jaar dagelijks bij ons te gast zijn.

Het gaat om ongeveer 20 jonge mensen tussen de 10 en 18 jaar die steeds onder begeleiding naar school komen.

Zodra de docenten van het ROC beschikbaar zijn, zullen de lessen waarschijnlijk elders gegeven worden. Voorlopig bieden wij graag onze gastvrijheid aan.

Alle leerlingen zijn in het weekend via Magister geïnformeerd. Velen van hen hebben spontaan aangeboden zelf ook ondersteuning te willen bieden, dat lijkt op dit moment niet nodig, maar hun aanbod maakt ons trots en geeft vertrouwen.

Mede namens leerlingen en medewerkers,
Roel de Mink, Rector