18-12-2015

Het College van Bestuur van ZAAM heeft een prijsvraag uitgezet onder de leerlingen van al haar 21 scholen. Er werd gevraagd om woorden te geven aan één van de kenmerken van ZAAM: leerzaam, groeizaam, duurzaam of werkzaam.

Van de ingezonden ideeën waren er drie genomineerd en deze leerlingen werden eind november uitgenodigd voor de prijsuitreiking. Livia won en haar gedicht wordt, samen met een gedicht van een leerling van het Waterlant College IJdoorn, verwerkt op de kerstkaart van ZAAM.

Winnend gedicht:

ZAAMen
Z
staat voor Zneller
Zneller groeien van binnen en buiten
A
staat voor Aanleren
Alles wat we aangeleerd krijgen
A
staat voor Allemaal
We doen het allemaal samen
M
staat voor Mooi
Hoe mooi het is om Zaam te zijn

151218 livia