23-12-2015

Op woensdag 16 december hebben onze havo-examenkandidaten hun profielwerkstuk gepresenteerd. Zij konden aan de voorexamenklassen, ouders en andere belangstellenden laten zien waaraan ze gedurende het jaar hard gewerkt hadden.

Er waren twee categorieën waarin prijzen te verdienen waren: de publieksprijs en de vakjuryprijs. De genomineerde profielwerkstukken zijn door de vakjury bezocht.

Daphne Verhoeff vertelde de jury dat de waterkwaliteit van de Dijkersloot is verbeterd doordat het afvalwater niet meer direct in de sloot wordt geloosd. Er is riolering gekomen waarop alle huizen zijn aangesloten. Met grote deskundigheid en met een gedegen onderzoek toonde zij aan dat de waterkwaliteit is verbeterd, zij het van zeer slecht naar slecht.

Ook was er een heuse bioscoop. Lotte Kuijt heeft een film gemaakt en deed zelf de productie, regie en montage. De film 'Gemist' gaat over een docent en zijn stagiaire Annelore die de touwtjes tijdens een excursie niet in de hand hebben. Drie meisjes missen daardoor de trein en beleven allerlei avonturen in Amsterdam. Een mooi en goed voorbeeld hoe je een profielwerkstuk op een alternatieve wijze succesvol kunt aanpakken.

Vervolgens werd de jury in een profielwerkstuk geïnformeerd over de islam. Is dat nou een bom of een verzoening? De kandidaten hebben een breed maatschappelijk debat op school georganiseerd om te discussiëren over de rol die de media en de politiek spelen in de beeldvorming over de islam. Verzoening en het samenbrengen van mensen was het doel en volgens ons is dat prima gelukt.

Van verzoening is de jury overgestapt naar de dwaze moeders in Argentinië. Veertien vrouwen zijn in 1977 gestart met de actiegroep Dwaze moeders of Moeders van het Plaza de Mayo . Zij hebben die vooral door het WK van 1978 kunnen uitbouwen tot een echte mensenrechtenorganisatie die veel steun heeft gekregen van grote artiesten als Sting en U2. We hebben een knappe en duidelijke presentatie gezien, zeker gezien het feit dat een profielwerkstukpartner thuis ziek in bed lag.

Pedofilie is het volgende onderwerp waar de Jury zich heeft verdiept. Brigid en Emma vertelden over de emancipatie van pedofilie in de jaren 70 onder invloed van de Dolle Mina’s. Ook vertelden ze ons in een goede presentatie dat het beeld van pedofilie in de jaren 80 radicaal veranderde en de gevolgen voor het kind steeds centraler kwamen te staan. Deze verandering van waarden en normen hebben er heden ten dage voor gezorgd dat de angst voor pedofielen misschien wel is doorgeslagen.

De winnaar van de vakjury prijs is de film 'Gemist' van Lotte Kuijt geworden. De publieksprijs is gegaan naar Salima Ballouti en Lilit Moeradjan.

 151223 pws01  151223 pws02
 151223 pws03