13-01-2015

In de x-module dans heeft een groep leerlingen uit de 2e klas zich de afgelopen maanden, onder begeleiding van een docent van Fluxus, voorbereid op de Rabo Talent Scout. Op vrijdag 18 december traden jongeren van zeven verschillende Zaanse middelbare scholen op in het Zaantheater. Er waren optredens van schoolbands, streetdancecrews en zangtalent. Onze leerlingen wonnen deze competitie met hun dansoptreden!! In de 3e periode gaat opnieuw een groep leerlingen van het Pascal deze uitdaging aan.

160113 rabotalent