In Parkwijk verblijven ongeveer 500 vluchtelingen. Daaronder bevinden zich ook jongeren in de leerplichtige leeftijd. Zij komen in aanmerking voor onderwijs maar dit was tijdens de eerste maanden van het bestaan van Parkwijk allemaal niet zo snel te regelen. Volgens de internationale verdragen is een termijn van drie dagen voorgeschreven tussen aankomst en het volgen van onderwijs, maar dit lukte allemaal niet. De Noorderkerk sprong in het gat en organiseerde voor de tijdelijke bewoners van Parkwijk een vorm van opvang. Echter, een klaslokaal had de kerk niet tot haar beschikking en het werd in de kerk te vol voor een onderwijshoekje. Daarom bood het Pascal College de leerplichtige vluchtelingen in de maanden november en december een ruimte aan voor het volgen van onderwijs. Het onderwijs zelf organiseerde de school niet. Daarvoor waren andere docenten beschikbaar.

Inmiddels zijn de vluchtelingen niet meer aanwezig op het Pascal College en zijn zij ingestroomd in de Internationale Schakelklas (ISK) van het ROC. Deze instantie heeft de taak deze vorm van onderwijsopvang te verzorgen. Kinderen in de basisschoolleeftijd sluiten zich gewoonlijk direct bij hun leeftijdgenoten aan op een gewone school.

Het aantal vluchtelingen dat op het Pascal van het lokaal gebruik maakte, varieerde van acht tot tweeëntwintig. De meesten maakten makkelijk contact met onze eigen leerlingen. In de pauzes mengden de twee groepen zich soepel. Het aantal leerlingen van het Pascal dat op een of andere manier wilde helpen of nieuwsgierig was, was groot. Eén keer hebben vier vluchtelingen in het kader van een X-module geassisteerd bij een les Arabisch aan een brugklas.

De vluchtelingen waren de school dankbaar voor de geboden gastvrijheid en inmiddels volgen zij elders in Zaandam onderwijs. Zij hebben zich bij ons erg welkom en zelfs thuis gevoeld. Zij benoemden vaak de voor hen opvallende verschilpunten tussen het leven onder een dictatuur of in een vrije democratie.

160122 nb2 veldkamp