Komend schooljaar start het Pascal College met de opleiding havo-internationaal, met extra aandacht voor internationale onderwerpen en de mogelijkheid om meer uit het havodiploma te halen. Daarmee krijgen leerlingen een voorsprong op de internationale opleidings- en arbeidsmarkt.

Het Pascal College is een van de weinige Elos-scholen in Nederland. Elos staat voor Europese leeromgeving in scholen en is een extra opleiding naast het reguliere havoprogramma. Leerlingen bouwen aan een Plusdocument waarin ze extra taaldiploma's voor Frans, Duits en Engels kunnen verzamelen. Wat je allemaal hebt gedaan, staat onder andere in het ELOS-diploma dat je aan het einde van je schoolcarrière mee krijgt.

Het Pascal College vindt het belangrijk dat havoleerlingen extra uitgedaagd worden en wil dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot maatschappelijk betrokken Europese burgers. Havo-internationaal is er voor leerlingen die nieuwsgierig zijn naar de wereld om hen heen, maar ook voor leerlingen die zich beter willen voorbereiden op hun latere studie en werk.

Havo-internationaal biedt veel extra's: mooie buitenlandervaringen, extra diploma’s, goed leren onderzoeken, organiseren en communiceren met mensen uit Europese landen. Ook doe je mee aan leerzame uitwisselingen met buitenlandse leerlingen.
Zo is er een vakoverstijgende opdracht bij biologie, Engels en wiskunde waarbij leerlingen zich verdiepen in het ontstaan van bepaalde diersoorten. Hiervoor doen zij onderzoek in het British Natural History Museum en bevragen ze Engelse bezoekers over hun bevindingen.
Afdelingsleider Roeland Dijkema: “In het reguliere programma heeft internationaal een belangrijke plek. Leerlingen hebben uren internationaal waarin wordt samengewerkt in vakoverstijgende projecten”.

Het Pascal College is dit jaar gestart met drie brugklassen vwo-internationaal en komend jaar komt daar de mogelijkheid bij om ook 'internationaal' op de havo te volgen. Leerlingen die geen internationaal volgen, starten in de havo/vwo-brugklas.

 160122 nb2 vlaggen europa 4