Het Pascal College ontwikkelt zich steeds meer in de richting van een lerende organisatie. De meningen van leerlingen helpen de school het onderwijs te verbeteren. Daarom nam de school in de maand februari jl. de school voor iedere docent een enquête af. Hieronder leest u de resultaten van al deze afzonderlijke enquêtes bij elkaar.

De laagste waardering die een leerling kon geven is een 1. Het hoogst mogelijke antwoord was een 4. De leerlingen konden een negatief antwoord geven (1 of 2) of een positief (3 of 4). De enquête kent dus een vierpuntenschaal, waarbij de omslag van negatieve naar positieve waardering zich bevindt op de 2,5.

In totaal vulden 1559 leerlingen een enquête in voor 70 verschillende docenten. Voor 60 docenten betreft het één klas of clustergroep die de enquête invult. Voor 10 docenten ging het op verzoek van de betrokkene om ook een tweede klas (onderbouw) of clustergroep (bovenbouw).

Inmiddels hebben de docenten de resultaten van hun individuele enquête in de vorm van een rapport ontvangen. In de door de school gehanteerde gesprekkencyclus tussen leidinggevende en docent krijgen de enquêteresultaten een belangrijke plaats.

De vragen kunnen we herleiden tot drie categorieën: de docent als persoon, de relatie met de leerlingen en het geven van leiding aan het leerproces. Hieronder staan de gemiddelde scores van alle ingevulde enquêtes bij elkaar.

De docent als persoon

3,1          De docent is betrouwbaar

3,2          De docent is rechtvaardig

3,2          De docent is duidelijk

3,2          De docent is aardig, vriendelijk, ontspannen en goed gehumeurd

3,3          De docent heeft kennis van zijn vak

De relatie met de leerlingen

3,0          De docent houdt goed orde/geeft leiding

3,2          De docent is toegankelijk en aanspreekbaar

3,1          De docent heeft persoonlijke aandacht voor de leerlingen

3,2          De docent gebruikt Magister tijdig/naar behoren

Het leiding geven aan het leerproces

3,0          De docent motiveert je om te leren

2,9          De lessen van de docent zijn leuk, boeiend en afwisselend

2,7          De lessen zijn uitdagend en actief

2,8          De docent sluit aan bij wat je al weet, geeft aan wat er in latere jaren nog komt en geeft goede voorbeelden (doorlopende leerlijnen)

Op het Pascal College is de gemiddelde waardering voor de docent hoog: de leerlingen geven hun docenten gemiddeld een 3,2 (op een schaal van 4). Ook de relatie die de docent met zijn leerlingen onderhoudt, waarderen de leerlingen met een 3,1 vooral positief. Bij het leerproces denken we dat het mogelijk moet zijn deze categorie ook op een 3,0 (of nog hoger) te krijgen. In het schoolbeleid gaan we hier het jaarplan 2016-17 meer werk van maken. Dit jaarplan stelt de schoolleiding op. Daartoe vraagt zij input van de sectievoorzitters. Ook wordt het plan besproken met de Ouderresonansgroep en we vragen voor het plan advies van de Medezeggenschapsraad, waarin ouders, medewerkers en leerlingen zijn vertegenwoordigd.

Om het leerproces te verbeteren moeten we kritisch blijven op ons handelen en moeten we ons voortdurend de vraag stellen hoe we de dingen beter kunnen doen. De enquête bevestigt wat ook uit andere gegevens naar voren komt: de sfeer op school is goed en leerlingen voelen zich gekend; er is een sfeer van saamhorigheid.

We danken de leerlingen hartelijk voor het invullen van de enquêtes en voor hun feedback. Hier doen we nu al veel mee.


De schoolleiding, maart 2016.

160415 nb3 leerlingenenquete