Nurullah Gazi, leerling in 5 havo op het Pascal College, is gekozen in de Medezeggenschapsraad van ZAAM. Het Pascal College valt onder het bestuur van ZAAM, dat in totaal 24 scholen telt in Zaandam, Amsterdam en Monnickendam. Samen met een andere leerling behartigt Nurullah de belangen van de 11.000 leerlingen die de ZAAM-organisatie telt.

160720 nb4 NurullahGazi 1018055

De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers, ouders en leerlingen van de ZAAM-scholen. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ZAAM is de wet Medezeggenschap op scholen van kracht. Wat is het verhaal van Nurullah?

Ik wil het geluid van de leerlingen een stem geven. En ik heb daar al de nodige ervaring mee opgedaan, in een andere MR. Daarnaast wil ik ervaring opdoen en mijzelf ontwikkelen, wat later handig is om een goede baan te krijgen. Voordat ik dit jaar op het Pascal College kwam, zat ik op het Zuiderzee College en daar heb ik mijn vmbo-t diploma behaald. De MR daar was toen op sterven na dood. Samen met een andere leerling hebben we de zaak weer tot leven gebracht en konden we laten weten dat de leerlingen meer kwaliteit op de school wilden. Een simpel voorbeeld waren de broodjes. De kantine had een heel suf assortiment. Omdat de leerlingen niets lieten weten, wisten ze op de school niet dat het veel beter kon. Nu wordt er van alles verkocht, allemaal lekker. En ja, we hebben echt oog gehad voor gezond.

En nu in de GMR van ZAAM!

Ik ben gekozen voor vier jaar. Ik hoop komend jaar mijn havo-diploma te halen dus ik verwacht niet dat ik die vier jaar vol ga maken. In de GMR spreken we over de grote lijnen van de ZAAM-scholen en de ZAAM-organisatie. Ik weet hoe zoiets gaat. De begroting vind ik heel belangrijk. Ik bereid me altijd goed voor, juist als het om geld gaat. Of als het gaat om de taken die docenten krijgen. Ik vind het belangrijk dat docenten betrouwbaar zijn. Juist met het invoeren van cijfers, het nakijken van toetsen en met het omgaan met de leerlingen.

Heb je ooit een conflict gehad in de MR?

Over een schoolreisje! Het ging niet door. De docenten wilden het niet. Ze vonden niet dat de leerlingen van het Zuiderzee College op schoolreis konden. Die vonden ze te wild. In de MR hebben we interessante discussies gevoerd. We hadden alles voorbereid, alles was in kannen en kruiken, er was toestemming gekomen en wat denk je? Er waren niet genoeg begeleiders te vinden. Ging het alsnog niet door.

Wat kun je betekenen voor de leerlingen van het Pascal?

Ik ga leerlingen vragen wat zij belangrijk vinden. Want ik vertegenwoordig hen. Het Pascal is een leuke school. Er gebeuren heel veel extra dingen. Aan reisjes en uitstapjes echt geen gebrek. De LLV is razend actief en zorgt voor een rijk schoolleven.

Welk mooi moment in de MR heb je meegemaakt?

De laatste vergadering was emotioneel. Ik kreeg een cadeaubon. Ik had een heel goede band met de schoolleiding gekregen. Als leerling in de MR werd ik steeds meer serieus genomen. Bij de diploma-uitreiking werd nog gememoreerd wat mijn rol in de MR was geweest. Ik had de leerlingen een stem gegeven. De school waar ik toen op zat is zo meer volwassen geworden.

 160720 nb4 in de mr zaam logo