Roeland Dijkema is o.a. afdelingsleider van de brugklassen. Daarmee is hij voor veel nieuw leerlingen de opvolger van de directeur van de basisschool. Wat heeft hij te vertellen over de brugklas van de lichting 2016-2017?

Komend jaar zijn er zeven brugklassen. Daarvan zijn er vier gemengde havo/vwo-klassen. En er zijn drie klassen die de internationale stroom volgen: een gymnasiumklas, een atheneumklas en een havo/vwo-klas. Voor deze laatste klas hebben leerlingen zich speciaal opgegeven. De inschrijving was een groot succes, aldus afdelingsleider Roeland Dijkema. Helaas zijn er door over-inschrijving ook leerlingen afgewezen.

Wat wil je komend jaar graag bereiken?

Ik vind het belangrijk dat de leerlingen die ‘Internationaal’ gaan volgen veel contacten met het buitenland zullen leggen en dat ze wereld ook buiten Nederland gaan ontdekken. Zo zullen ze uit kunnen groeien tot sterke persoonlijkheden die opgewassen zijn tegen omstandigheden die wij nu nog niet kennen in een Europese/Internationale samenleving. Het is belangrijk om de wereld en de mensen om je heen, dichtbij en verder weg, beter te leren kennen. Kennis voorkomt (voor)oordeel en verbondenheid is het tegendeel van verharding. Ik vind het belangrijk dat onze leerlingen leren inzien dat een samenleving echt samen leven is met een plaats voor iedereen in alle eigenheid.

De sfeer op het Pascal?

Voor al onze brugklassers wil ik graag dat zij kansen krijgen en dat ze deze leren nemen. Het klinkt bekend maar het is niet anders: het gaat er om dat zij het beste uit zichzelf gaan halen. Daarvoor is een goede sfeer in de klassen noodzakelijk. Het is belangrijk dat zij gaan werken op hun eigen niveau en dat ze niet voor minder gaan. Later zie ik ze graag zelfstandig in de samenleving hun plek innemen. Samen met de docenten werken we hier hard aan. Alle vakken dragen daartoe bij. Die zelfstandigheid maakt het mogelijk dat onze leerlingen straks goede beslissingen kunnen nemen. De sfeer van het Pascal College is daarom erg belangrijk. Die is uniek. De onderlinge omgang is op onze school zeer veilig, dat geven de leerlingen ook zelf aan. Zo zijn we een krachtige kweekplaats; voor later. Onze leerlingen maken die sfeer ook mogelijk. Het is heel makkelijk om op het Pascal jezelf te zijn. Er zijn tussen de leerlingen grote verschillen maar er is heel veel cohesie. Dat is een ijzersterke basis voor een goede toekomst. We gaan ze uitdagen nieuwsgierig te zijn en iets goeds van hun leven te maken!

Is de school nieuw voor ze?

Ze zijn al een middag geweest. Ze hebben al kennis gemaakt met hun klasgenoten en met hun mentor. Ook hebben ze het gebouw al verkend. Ze waren echt onder de indruk. Dit gaat er na een paar weken natuurlijk wel af, dat weet ik. Dan gaan we veel meer zien wie onze nieuwe brugklassers zijn. Ik kijk er naar uit.

160721 nb4 brugklas nw schooljaar

vlnr: Annemieke Snippe, Susanne Numan, Roeland Dijkema