De periode breekt aan dat de leerlingen van groep 8 gaan kiezen voor een nieuwe school. Lees de nieuwe brochure voor een impressie en meer informatie. In de brochure komen leerlingen aan het woord en er staat informatie in over de Vecon Business School (voor ondernemers in de dop), de begeleiding op onze school, de leerlingenvereniging en nog veel meer.

De inhoud van de gids De eerste klas op het Pascal College:

- Welkom
- Tips voor de schoolkeuze
- Ervaringen van leerlingen
- Welke eerste klassen er zijn
- Sfeer
- Huiswerk
- Internationaal
- Vecon Business School
- Extra uren Engels
- Begeleiding
- X-Modules
- Gymnasium
- Excursies en uitwisselingen
- De LLV
- Aanmelding

 161124 nb5 Leerlinggids