Om de kwaliteit van de internationale leerroutes te waarborgen hanteert de school de ELOS-norm. ELOS staat voor Europese Leeromgeving op School en werkt met de competenties kennis, communiceren, onderzoeken en ondernemen. Onlangs kreeg de school bezoek van twee ELOS-adviseurs die onder de indruk waren van het programma dat onze leerlingen volgen. Uit hun verslag:

-          Voor ELOS en bij het vak internationaal gebeurt heel veel. Jullie zijn goed op weg.

-          Wij hebben een geweldige en leerzame dag gehad. We hebben gesproken met de schoolleiding, met docenten, met de werkgroep internationaal in met leerlingen. Op basis van de voorbereidingen hadden de adviseurs verwachtingen en ze moeten concluderen dat deze zijn uitgekomen.

-          Er is veel energie; er is ambitie bij docenten en bij leerlingen.

-          Leerlingen kennen wel de term internationaal, niet de term ELOS. Docenten weten dat ELOS staat voor een kwaliteitsmerk dat niet vrijblijvend is.

-          De docenten laten merken dat zij kwaliteitsbewustzijn hebben. Er is waardering voor de keuze om de school te profileren. Men wil daar echt kwaliteit aan verbinden.

-          Er is voldoende draagvlak. Ook is er voldoende diversiteit.

-          Tip: Betrek de leerlingen bij de ontwikkelingen van ELOS. Praat veel met ze. Het is hun toekomst, hun ambitie.

-          Het plusdocument dat de leerlingen bijhouden, werkt. Dat is bijzonder.

-          Erg mooi: We hoorden twee keer uit docentenmond de zin: 'Ik droom van ….'. Dat is fantastisch. Op het Pascal leven dromen. Dit getuigt van gezonde kracht.

-          We zagen tijdens de lesbezoeken dat bij Frans en Engels de doeltaal ook de voertaal is. Dus dat de te leren taal ook in de klas wordt ingezet tijdens de lessen. Prima, dit is precies de bedoeling van ELOS.

-          Bevorder docentenmobiliteit naar het buitenland. Dat maakt iedereen sterker en geïnspireerder.

ELOS wordt bewaakt door de organisatie Nuffic. Nuffic is de Nederlandse organisatie die van internationalisering van het Nederlands onderwijs veel werk maakt, van basisschool, tot middelbare school en tot aan de hogescholen en universiteiten aan toe.

 

170531 nb7 elos logo