Wiskunde is nadenken, dit kun je ook heel goed in het Engels doen
Jonge leerlingen kunnen heel makkelijk en heel snel vanzelfsprekend leren. Ik zie veel voordelen van tto. Bij wiskunde kost het altijd tijd en moeite om je de stof eigen te maken en de termen te snappen. Dit kun je daarom ook heel goed in het Engels doen. Ik ben mij ervan bewust dat veel boeken op de universiteit en in het hbo in het Engels zijn, dus voor de leerlingen zijn er erg veel voordelen om vroeg met het wiskundige Engels te beginnen.

Oh ja, wat is ‘geodriehoek’ eigenlijk in het Engels?
Ik vind het belangrijk om wiskunde met enthousiasme te geven om leerlingen voor mijn vak enthousiast te maken. Het wordt voor mij alleen maar interessanter om dit ook in het Engels te gaan doen. Ik heb deze maand voor mijzelf gewerkt met een Engelstalig wiskundeboek. Sommige termen waren voor mij ook nieuw, zoals geodriehoek. Dat blijkt dan een ’protractor triangle’ te zijn. Onze leerlingen kennen dat woord straks vanzelfsprekend in het Engels èn in het Nederlands.

Leerlingen leren nadenken in een andere taal
Tto is voor mij een uitdaging. Leerlingen leren nadenken in een andere taal en leren dat dit normaal is. Ik vind wiskunde in het Nederlands al heel leuk om te geven, want wiskunde is overal om ons heen. Ik zorg ervoor dat de leerlingen dit herkennen en we oefenen in het toepassen van de wiskunde. Zo leren de leerlingen de werkelijkheid steeds beter kennen. We beginnen klein en in de loop van de jaren wordt het steeds groter. En daardoor ook steeds interessanter.

Maak jezelf kenbaar, geef aan wat je wilt
Zelf schakel ik vrij snel tussen verschillende talen. Regelmatig hebben wij thuis gasten op bezoek en dan spreken we Engels. Ze blijven vaak enkele dagen. Het is in ons gezin belangrijk geworden om jezelf kenbaar te maken en aan te geven wat je wilt. Dit gaat alleen maar beter als je dit in meerdere talen kunt!


171123 nb8 Riske