Veel werk maken van de woordenschat
Acht leerlingen zijn nu bezig om zich voor te bereiden op het Goethe Zertifikat, het erkende diploma Duits. Dit is een diploma dat door alle instanties en universiteiten in Duitsland wordt erkend. Daar hebben de leerlingen dus profijt van. Door de internationale erkenning gaan er meer deuren voor de leerlingen open.

Ze mogen geen woordenboek gebruiken
We doen de voorbereiding op het Goethe Zertifikat in één les per week. De leerlingen volgen in de havo- of vwo-bovenbouw ook het reguliere vak Duits, maar we hebben een heel andere focus. In tegenstelling tot het gewone examen Duits mogen de leerlingen bij de examens van het Goethe Zertifikat géén woordenboek gebruiken. We maken daarom veel werk van het beheersen van de woordenschat. Ook werken we zonder boek. Dit vraagt veel van mijn expertise en het zorgt voor een frisse blik. Straks maak ik wel gebruik van de examenbundel van Goethe, maar zo zonder boek werken vraagt veel van mijn vakkundigheid en dat is leuk om te doen!

Ik beleef erg veel plezier aan de lessen: ik werk met een kopgroep
De Goethe-leerlingen moeten meer laten zien bij de “productieve” vaardigheden van spreken en schrijven dan bij het gewone examen Duits. Het zijn productieve vaardigheden, omdat leerlingen dan taal moeten ‘maken’. Deze invalshoek maakt de lessen en het diploma zo waardevol. Ik beleef erg veel plezier aan de lessen, want ik werk met een kopgroep van goed gemotiveerde leerlingen. Het tempo in de lessen ligt hoog en we werken met hoge lesopbrengsten. Dat moet ook. Ik merk dat ik door de aanpak om zonder woordenboek te werken anders over mijn vak en de gewone lessen ga nadenken. Ik word er dus ook zelf een betere docent van en de leerlingen komen ook nog eens op een hoger niveau.


171123 nb8 Gosia