In klas 1 en 2 doen de leerlingen van de internationale stroom diverse projecten, over twee jaar zijn dat er in totaal acht. Hier een impressie van het project ‘de EU en vluchtelingen’ in klas 2. Aan het woord is Astrid Keisrie, docent maatschappijleer en de docent van dit project.

“De leerlingen zijn begonnen met het maken van een brochure voor de basisschool: wat is de EU, wat is de Brexit, welke belangrijke organen kent de EU? Toen zijn we ingegaan op het probleem van de vluchtelingen en de EU. Vragen die aan de orde zijn gekomen zijn: waarom vluchten mensen, waarom willen ze naar de EU, waarom is dit een probleem, wie zijn er bij betrokken? De afsluiting was een debat van groepjes 3 tot 4 leerlingen. Van tevoren wisten de leerlingen niet of ze de argumenten voor of tegen moesten aandragen. Dit hebben ze erg goed gedaan en eerlijk gezegd deden ze het nog beter dan mijn klassen 5 vwo. Ze hadden veel achtergrondinformatie gezocht en in het debat had iedere leerling zijn rol. Tot slot schreven de leerlingen een brief aan Mark Rutte over hoe je het vluchtelingenprobleem kunt oplossen. Al met al was het een levendig en actueel project.”