Het Pascal College heeft het bijzondere voorrecht van een eigen sportterrein, direct naast de school. Van de 25 ZAAM-scholen zijn wij de enige die dit heeft. Maar het sportveld was afgelopen jaren een bron van ergernis geworden. Nadat het veld bijna twee jaar lang was gebruikt als grond voor de noodbouw, hervond het drie jaar geleden weer zijn oorspronkelijke bestemming. Maar het viel niet mee. Af en toe stak er zo maar een stuk steen uit het grasveld en vielen er gaten in het terrein. Een half jaar geleden keurde de sectie bewegingsonderwijs in samenspraak met de schoolleiding het veld af: te gevaarlijk.

Inmiddels is het terrein helemaal afgegraven, ligt er nieuwe, verse grond op en hangt het van de weersverwachting af wanneer het veld wordt ingezaaid. In de loop van het schooljaar 18-19 wordt het sportveld in ere hersteld. De sectie bewegingsonderwijs en de leerlingen kunnen nauwelijks wachten.

09012018 nb9 sport