In het nieuwe schooljaar start op het Pascal College de eerste lichting met tweetalig onderwijs. Een eerste klas, gevuld met overwegend gymnasiumleerlingen, bijt het TTO-spits af. Achter de schermen is er op school hard gewerkt aan het nieuwe TTO-team. Deze docenten hebben diverse CLIL-trainingen achter de rug. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Het concept houdt in dat leerlingen tegelijkertijd de vakinhoud en de Engelse taal verwerven. Dit vereist dat docenten de Engelse taal goed beheersen en zodat zij hun leerlingen het vak in het Engels kunnen bijbrengen. Komend jaar zullen de leerlingen de volgende lessen in het Engels volgen: Engels, Latijn, wiskunde, geschiedenis, biologie, levo, muziek, kunst en bewegingsonderwijs

De leerlingen zullen tijdens de lessen ook zoveel mogelijk in het Engels gaan praten. Hoewel, tot de herfst- of kerstvakantie mogen ze best nog gebruik maken van het Nederlands. Maar daarna is de onderdompeling een feit.

De TTO-docenten zijn volop bezig geweest met de twee hoogste Cambridge examens of zij hebben dit examen reeds afgelegd. En niet te vergeten: ook zijn er aan het Pascal College drie native speakers verbonden.

09012018 nb9 tto