Dit jaar hebben de eerste leerlingen van 5 havo en 5 vwo hun taalcertificaat Frans of Duits behaald. Bij Duits gaat het om het Goethe Zertifikat en bij Frans om DELF: Diplôme d’Études en Langue Française. Het DELF-diploma geeft toegang tot Franstalige universiteiten over de hele wereld en is een interessant gegeven voor Franstalige werkgevers. Goethe is een interessant gegeven voor werkgevers, wordt door een aantal Duitse hogescholen als taaltoelatingstoets geaccepteerd  en biedt een goede basis voor het afleggen van de taaltoelatingstoets voor de Duitse universiteiten.

In 3 vwo is een groep leerlingen gestart met de voorbereidingen op het Cambridge examen. Zij leggen dit examen komend schooljaar, in 4 vwo, af. ook komend jaar maakt het pascal College werk van een nieuwe lichting leerlingen die deze extra examens aflegt in Frans, Duits of Engels. We zijn er gewoon trots op.

09012018 nb9 Cambridge