In 2016 is het Pascal College gestart met 29 leerlingen in de business school. Deze leerlingen zijn twee jaar druk bezig geweest met een eigen en bijzonder programma. Zij hebben veel bedrijfsbezoeken gebracht en ze zijn regelmatig op bezoek geweest bij een bont en interessant gezelschap van gastsprekers.

Voor de docenten was de Business School een behoorlijke uitdaging. Zij gingen aan de gang met een behoorlijk vernieuwende vorm van onderwijs. Meer dan zij gewend waren, gingen ze aan de slag met competentiegericht onderwijs. De leerlingen van het eerste uur hebben dit jaar een dubbel diploma gehaald: het havo-diploma en daarnaast certificaat van de Vecon, de vereniging van economiedocenten in Nederland. Een groot aantal leerlingen heeft ook nog eens het Nima (marketing) en boekhouddiploma gehaald.

Voor komend jaar staat er in de Business School veel ondernemen in de praktijk op de agenda. Ook hebben de leerlingen al van tevoren beschreven wat zij willen gaan leren, wat ze willen weten en wat ze willen kunnen. Op deze manier brengen we vraag en aanbod voor deze leerlingen steeds dichter bij elkaar en kunnen we onze leerlingen kansrijk inwijden in het ondernemerschap. De Business School is toegankelijk voor leerlingen die in 4 havo kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij en die duidelijk gemotiveerd zijn om naast het gewone havo-programma werk te maken van het extra programma dat oog heeft voor ondernemen.