De sectie Nederlands heeft ervoor gekozen om formatief te gaan werken in klas 3 en de bovenbouw. Dit betekent dat leerlingen zich bepaalde basisvaardigheden moeten verwerven en dat zij dit in eigen tempo kunnen doen. Bij formatief werken is er meer aandacht voor groei en voor verbetering. Formatief werken vindt plaats bij de onderdelen spelling, grammatica, schrijven en lezen.

We merken dat leerlingen er aan moeten wennen om zelfstandig in een computerprogramma te werken en hierbij zelf het tempo te bepalen. Hun eigen verantwoordelijkheid wordt groter. Ook moeten ze er aan wennen dat ze veel dingen moeten doen zonder dat er een cijfer aan is gekoppeld. Leerlingen kunnen cijfers minder makkelijk compenseren, ook omdat er minder cijfers worden gegeven. Voor de leraren betekent dit dat zij meer aandacht hebben voor het proces. Niet zo zeer het resultaat (van een toets) telt nu met deze aanpak, maar de docent heeft veel meer gelegenheid gekregen om gericht feedback te geven. Niet zo zeer het jagen van cijfers tekent het vak Nederlands op het Pascal College, maar de ruimte voor leerlingen om zich te ontwikkelen en te verbeteren. Komend jaar zal de sectie Nederlands deze aanpak verder ontwikkelen, want niet alleen voor de leerlingen was het wennen.

 

09012018 nb9 gebruikersdag ntschool 2014 digitaal toetsen in 10 stappen 4 638