Het Pascal College krijgt nieuwe buren. Misschien heeft u er al iets van vernomen in de pers. Wij hebben heel bewust er nog even mee gewacht u te benaderen, omdat er nog onzekerheden waren rond het bouwproces.

12232018 nb10 Nieuwe buren

Aan de Pascalstraat, tussen ons sportveld en de Gouw wordt komend jaar een kleine bio-energiecentrale gebouwd. De vergunningen voor de bouw hiervan zijn in 2014 verstrekt. De gemeente Zaanstad zal vanuit hun visie op duurzaamheid geen woningen meer bouwen die aangesloten worden op aardgas en de gemeente wil volgend jaar een paar bestaande woonvoorzieningen al aansluiten op bio-energie.

Uiteraard maakten we ons zorgen toen we hoorden van het voorgenomen bouwplan vlak naast onze school. We hebben meerdere gesprekken gevoerd en door het maken van goede afspraken met de gemeente en de projectontwikkelaar Bio Forte zijn onze zorgen weggenomen. Onze zorgen betroffen de veiligheid van de leerlingen tijdens het bouwproces, geluidsoverlast tijdens de bouw, de uitstoot van schadelijke stoffen en hinderlijke geuren en de afscheiding tussen het sportveld en de centrale.

Graag informeer ik u over de genoemde aspecten. Ook zal separaat van ons bericht een bericht van Bio Forte worden toegevoegd aan dit schrijven.

De bouwactiviteiten starten in februari 2019 en de centrale zal in november 2019 gereed zijn. Geluidsoverlast veroorzakende werkzaamheden (heien) staan gepland in onze voorjaarsvakantie. Ook in de meivakantie zal optimaal gebruik gemaakt worden van de afwezigheid van leerlingen.

Verder is de afspraak dat geluidsoverlast voorkomen wordt en in het bijzonder bij schoolexamens en examens zal er geen overlast zijn.

Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot vrachtverkeer langs onze school. Op de drukke tijden ’s morgens en ’s middags en tijdens pauzes zullen er geen vrachtwagens rijden. Vrachtwagens die rijden buiten de afgesproken drukke momenten op de dag, zullen begeleid worden door verkeersregelaars. Ook wordt de aanrijroute aangepast, waardoor de chauffeurs goed zicht hebben op de Zuiderzee en de Pascalstraat.

Er zijn afspraken in de maak met de gemeente en Bio Forte waardoor we de muur van de centrale die langs het sportveld komt te staan, educatief in kunnen gaan zetten bij het sporten. Daar zijn ideeën voor die ons prachtige, nieuwe sportveld nog veel extra gebruiksmogelijkheden geven. We denken bijvoorbeeld aan een klimwand en/of baskets.

Er is in de media regelmatig iets te lezen over de uitstoot van de grote bio-energie centrales. Het gaat dan over schadelijke stoffen en stank. Bij deze centrale – die klein is - wordt een filtersysteem toegepast. 

Hierover wil het bedrijf Bio Forte het volgende met u delen: ‘De gemeente Zaanstad wil Zaandam Oost van duurzame warmte gaan voorzien. De biomassacentrale van Bio Forte Zaanstad, die gebouwd zal worden aan de Pascalstraat aangrenzend aan het sportveld, is onderdeel van het warmteproject. In deze installatie, een soort grote cv-ketel, zullen schone Nederlandse houtchips uit het groenonderhoud door Staatsbosbeheer worden gebruikt waarmee ruim 2000 woningen en andere gebouwen zullen worden verwarmd. De biomassacentrale wordt een van de schoonste in Nederland en voldoet ruimschoots aan alle normen, onder andere voor milieu en geluid, die daarvoor zijn in dit stedelijk gebied. Het gebouw heeft een omvang van twee of drie grote huizen.

De bouw is gepland van februari tot november 2019. Over de bouwactiviteiten zoals het vrachtverkeer zijn goede afspraken gemaakt met het Pascal College. Wanneer de installatie in gebruik is komt gemiddeld 1 vrachtauto per dag houtchips brengen, in principe buiten de drukke schooluren.’

Wij hebben als school te maken met een gegeven. De centrale komt er. Ook wij hechten aan duurzaamheid en misschien kunnen wij ook aansluiten op dit warmtenet als in onze buurt hier de leidingen voor worden aangelegd. (De werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet vinden plaats in de zomervakantie van 2019). We vertrouwen erop u met dit schrijven goed te hebben geïnformeerd en eventuele onduidelijkheden te hebben weggenomen. U kunt altijd aanvullende vragen per mail naar ons sturen. Wij kunnen dan kijken wie de expert is op het gebied van uw vraag en uw vraag (laten) beantwoorden.

Ellen Veenker-Aalbers, rector