De leerlingen van 4 havo gingen voor het vak maatschappijleer een dag naar Den Haag. Ze bezochten de Tweede Kamer en het Binnenhof. Iedere groep kreeg een eigen programma. Bij de ene groep drong het pas op deze dag door dat zij zo hard moeten werken voor de rekentoets, omdat de Tweede Kamer had besloten dat havo-leerlingen in dit vak een examen moeten doen. Ook het nieuwe leenstelsel is gewoon een politieke beslissing, zo ontdekten de leerlingen. Er had ook iets heel anders beslist kunnen worden. Ze merkten dat de politiek dus veel dichterbij komt dan ze hadden vermoed. De rondleiding werd verzocht door een oud-Eerste Kamerlid van D66.

De leerlingen maakten kennis met de belangrijkste politieke organen van het land: de functie van de Eerste Kamer, de politiek macht van de Tweede Kamer, van de ministers en de adviserende taak van de Raad van State. Bij een quiz konden leerlingen muntjes verdienen en al waren die niet veel waard (1 eurocent), ze werden er wel fanatiek van.

De leerlingen bezochten de publieke tribune in de Tweede Kamer, waar net een vergadering begon, waarbij staatssecretaris Jetta Kleinsma ter verantwoording werd geroepen. De leerlingen kwamen in de gang nog staatssecretaris Klaas Dijkhoff tegen, die de meest actuele portefeuille (vluchtelingenzaken) beheert. Zijn voorgangster Sharon Dijksma werd ook gespot. Zij is belast met het hoofpijndossier van de NS, zo wist een enkele leerling te vertellen.

Op 1 december gaan de leerlingen van 5 vwo naar het Binnenhof.