De ouderresonansgroep (ORG) is een klankbordgroep ten behoeve van de schoolleiding, als aanvulling op de LMR.
De groep bestaat uit tien tot vijftien ouders en komt vier keer per jaar bijeen. De ouders zitten niet in deze groep als vertegenwoordiger van een klas of andere ouders, maar hebben zitting op persoonlijke titel. Wanneer een ouder geen kinderen meer op school heeft, vervalt automatisch het lidmaatschap.


De ouderresonansgroep is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Doel van bijeenkomsten van de ouderresonansgroep

Het doel van de bijeenkomsten is, dat de ouders de school voorzien van feedback over de waardering voor de activiteiten van de school. Ook kunnen zij tijdens de vergaderingen verbeteringen betreffende schoolzaken voorstellen. De informatie die vanuit de school nodig is, wordt verstrekt door de schoolleiding, die bij de vergaderingen vertegenwoordigd is. De school stelt kosteloos de faciliteiten voor de vergadering ter beschikking (vergaderruimte, consumpties, versturen uitnodigingen, enz.).

Rol van de schoolleiding

De schoolleiding zet zich actief in om de ouderresonansgroep van informatie te voorzien, gevraagd en ongevraagd, maar de schoolleiding behoudt zich het recht voor informatie te weigeren. Dit kan op grond van bescherming van de privacy van personeel en/of leerlingen zijn, of op grond van gewichtige omstandigheden. De schoolleiding is verantwoording schuldig over de besteding van de gelden die voortkomen uit de vrijwillige ouderbijdrage. De schoolkosten vormen een vast onderdeel van overleg.

Rol van de ouders

De ouders nemen de rol van voorzitter en de rol van secretaris op zich. De ouders bespreken geen individuele gevallen. De ouders mogen informatie die ze hebben uit hoofde van hun lidmaatschap van de ouderresonansgroep niet zonder toestemming van de schoolleiding doorgeven aan derden, tenzij zij dat wettelijk verplicht zijn.

Samenstelling van de ORG

De schoolleiding benoemt de leden van de ouderresonansgroep. De groep heeft bij voorkeur tussen de tien en vijftien leden. Er wordt naar gestreefd om uit elk leerjaar en uit elk schooltype minimaal één vertegenwoordiger zitting te laten nemen.

 

Bezetting ouderresonansgroep schooljaar 2018-2019:  

Bouwe Luurtsema 5 vwo
Andre Anker 5 gym, 1 vwo
Cees Oele 4 havo 1 havo/vwo
Gert Hartog 1 vwo int, 3 vwo int
Katinka van Tellingen 2 havo, 6 vwo
Rachel de Jong-Gosselink 5 gym
Rene van Steijn 4 havo. 2 vwo int
Simone Wegman zij-instromer
 
     
   
       
   

 

Op de agenda van de ORG

De onderstaande opsomming is niet uitputtend

Oktober
Evaluatie beleidsplannen afgelopen jaar
Beleidsplannen nieuwe jaar
Evaluatie ouderavonden
December/januari
Gemeten klanttevredenheid
Oordeel van ouders over processen in de school
Maart/april
Onderwijsinspectie
Communicatie met ouders (post, website)
Boekengebruik
Juni
Schoolkosten
Verantwoording besteding vrijwillige ouderbijdrage en inzet komend jaar
Jaarplanning

Naast bovengenoemde punten kan een specifiek thema worden besproken.
Dit thema is afhankelijk van de actualiteit op dat moment, bijvoorbeeld:
ICT in de toekomst
Profilering bovenbouw vwo
Instroom vmbo in havo 4